Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności i cookies. Możesz określić warunki korzystania z plików cookies w Twojej przeglądarce. Ukryj komunikat  Nauka w naszej szkole nastawiona jest na umiejętności praktyczne - po naszych kursach ludzie mają rozumieć i mówić po angielsku

Angielski Wrocław Biskupin Sępolno
Angielski Wrocław Biskupin SępolnoAngielski Wrocław Biskupin Sępolno
Angielski Wrocław Biskupin Sępolno

Oferta 2018/19

Wybierz pozycję, by dowiedzieć się więcej
Biskupin & Sępolno
Szkoły Podstawowe nr 45, 66, 91
Przygotowania do egzaminów
Kiełczów, Kamieniec Wrocławski
Leśnica & Stabłowice & Złotniki
Ołtaszyn & Partynice
SP nr 3, 24, 51, 95
Dla firm


Dlaczego u nas?


Atuty szkoły

Blisko domu

Przyjazna atmosfera

Dbamy o uczniów

Małe grupy

Rozsądne ceny

Nasi lektorzy

Metody nauczania

Metoda nauczania w naszej szkole

Ogólne zasady edukacji językowej

Nauczanie języka jest procesem całościowym. Wymaga współpracy nauczyciela, rodziców i dziecka. Proces trwa przez cały okres edukacji szkolnej.

Efektem systematycznej 12 letniej pracy jest przygotowanie dziecka do egzaminu maturalnego oraz poziom znajomości językowej zbliżony do poziomu egzaminu First Certificate (czyli B2 według "Europejskiego Systemu opisu kształcenia językowego" - dokumentu wydanego przez Radę Europy, gdzie w skali (A1, A2, B1, B2, C1, C2) A1 oznacza poziom elementarny, a C2 biegłość zbliżoną do rodzimego, wykształconego użytkownika języka.
Dzieci uczą się inaczej niż dorośli. Absorbują zdania i frazy jako całość i inaczej niż dorośli, nie oczekują świadomego tłumaczenia formalnych aspektów języka. Dorośli chcą zrozumieć w jaki sposób język działa i jakimi zasadami się kieruje.

Dzieci uczą się:
 • przez zgadywanie, spekulowanie znaczeń - dlatego w procesie nauki ważną rolę pełni gest, mimika i inne narzędzia wzrokowe,

 • poprzez ciągłe powtarzanie,

 • poprzez naukę wymowy i intonacji w piosenkach i rymowankach oraz przez powtarzanie krótkich historyjek obrazkowych

 • poprzez scenki, gdzie mają możliwość zabawy z językiem i dodawania własnych zdań.

Od około 10 roku życia nauka przebiega bardziej świadomie. Uczniowie używają już wszystkich umiejętności:
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstu czytanego
 • mówienie - interakcja (rozmowa)
 • mówienie (relacjonowanie, prezentacja)
 • pisanie (poprawność ortograficzna)
 • pisanie (samodzielne tworzenie tekstu)
 • znajomość praktycznej gramatyki języka
Atmosfera w klasie powinna być wolna od stresu, tak aby dzieci wykorzystały wszystkie swoje zdolności.

Metoda oparta o 'SMILE Approach'

S (Skill-oriented learning - nauczanie zorientowane na umiejętności)

W trakcie nauczania język jest prezentowany poprzez obrazki, skecze komiksy filmy video, rymowanki przy użycie wszystkich inteligencji: językowej, muzycznej, wzrokowej, interpersonalnej, intrapersonalnej, przestrzennej, matematyczno-logicznej.

M (Multi-sensory learner motivation - wielozmysłowa motywacja). Dzieci uczą się po prostu wszystkimi zmysłami. Wynika to z tego , że każdy uczeń uczy się inaczej, zapamiętuje informacje poprzez różne kanały odbioru (wzrokowy, słuchowy, dotykowy itp.).

I (Intelligence-building activities - Aktywności oparte na inteligencji). Dzieci uczą się poprzez różne rodzaje inteligencji, które mają rozwinięte w różnym stopniu. Stąd proponujemy różnorodne rodzje zajęć.

L (Long term storage through music, movement, rhythm and rhyme - Długotrwałe zapamiętywanie poprzez muzykę, ruch, rytm i rym). Dużą wagę przywiązujemy do muzyki i rytmu jako elementu ułatwiającego zapamiętywanie. Dzieci nie siedzą cišgle w ławkach, zmieniają miejsca, uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych. Przy dobrej pogodzie wychodzą na zajęcia na świeżym powietrzu.

E (Exciting sketches, stories and games - Ekscytujące skecze, opowiadania I gry) . Dzieci mówią o tematach, które są interesujące dla danej grupy wiekowej (np. o przyjaciołach, hobby, rodzinie, wakacjach, a nie o polityce czy gospodarce).


Dzieci uczą się przez zabawę. Chcemy, żeby nauka była dla nich przyjemnością, przygodą, aby z chęcią przychodziły na zajęcia.

Rola rodzica w nauczaniu

Dla lepszych postępów w nauce języka angielskiego zachęcamy rodziców, aby:
 • chwalili wysiłki dzieci
 • zachęcali do nauki
 • interesowali się treścią zajęć, nowopoznanymi wyrazami
 • zadawali pytania typu:
  • Co Ci się najbardziej dzisiaj podobało?
  • Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć?
  • Jakie słówko najlepiej zapamiętałeś? Itp.
 • ćwiczyli z dziećmi piosenki, wiersze, dialogi
 • ignorowali niewielkie błędy
Organizacja pracy na lekcjach

Dzieci są nagradzane poprzez otrzymywanie zielonych punktów za zadania domowe i aktywność w trakcie zajęć. Sześć zielonych punktów oznacza otrzymanie "buźki". Za największe ilości buziek w miesiącu dzieci otrzymują drobne nagrody. Na ostatniej lekcji każdego miesiąca dzieci podsumowują to co potrafią do tej pory w języku angielskim w formie pisemnej. Taki raport miesięczny jest elementem językowego Portfolio każdego dziecko (European Language Portfolio) czyli swoistej historii nauki języka informującej o etapach rozwoju umiejętności językowych.

Dzieci otrzymają teczki, w których będą zbierać wszystkie prace, podręczniki i zeszyty oraz inne świadectwa kontaktu z językiem np. pamiątki z wyjazdów, tytuły książek itp. Dlatego prosimy o ich gromadzenie przez wszystkie lata nauki. Na pewno będą przydatne w całym procesie edukacji językowej.

Uwagi końcowe - podsumowanie

Ucząc się języka obcego zwróć uwagę:
 • w trakcie nauki, która jest długotrwała pracą normalne jest napotykanie wielu trudności, czasem poczucie braku postępów lub znużenie. Należy jednak pamiętać, że każdy kto opanował język ojczysty jest w stanie opanować również inny język.
 • Sukces jest bezpośrednio zależny od czasu nauki, systematyczności, motywacji oraz zastosowania odpowiedniej metody.
 • Opanowanie języka obcego nie jest wiedzą lecz umiejętnością, którą można porównać ze sprawnościami sportowymi takimi jak nauka pływania lub jazdy na nartach
 • Ćwiczenia w kierunku poprawy jednej tylko z umiejętności językowych niekoniecznie zwiększą umiejętności w zakresie pozostałych sprawności - np. wykonujšc ćwiczenia gramatyczne lub pisanie nie poprawimy znacząco rozumienia ze słuchu
 • Aby lepiej rozumieć ze słuchu trzeba jak najwięcej słuchać wypowiedzi w języku angielskim. Aby lepiej mówić trzeba ćwiczyć mówienie.
 • Ćwiczenia gramatyczne i słownikowe wpływają na zdolności mówienia i rozumienia języka w taki sposób, w jaki ćwiczenia ogólnej sprawności ciała mogą wpłynąć na dobrą jazdę na nartach lub sprawne pływanie. Są niezbędne, ale aby pływać należy przede wszystkim doskonalić ruchy w wodzie.
 • Umiejętność nie praktykowana powoli zanika - raz osiągnięty poziom może okazać się niższy po 2 i więcej latach przerwy w używaniu języka.
 • Stopień zaawansowania umiejętności zależy od indywidualnych predyspozycji językowych dziecka, poziomu zaangażowania na zajęciach oraz wkładu własnej pracy. Niektóre dzieci mają większe zdolności słuchowe i łatwiej opanowują rozumienie ze słuchu oraz poprawną wymowę, inne mogą mieć łatwość w rozpoznawaniu reguł gramatycznych i mieć łatwość pisania. Z tego względu w trakcie pierwszych kilku lat nauki stopień opanowania poszczególnych umiejętności jest różny, dziecko może np. dużo rozumieć i ładnie mówić, ale słabo czytać i pisać. Dlatego poza ogólną oceną załączamy krótką informację o stopniu opanowania poszczególnych umiejętności.
© Szkoła YES, Wrocław 1998-2019
Projekt, SEO: http://www.vmobile.com.pl/