Zajęcia zdalne w Szkole Yes

Z powodu zagrożenia koronawirusem Szkoła Yes organizuje zajęcia zdalne przy użyciu komunikatora Skype (nazwa konta: live:szkolayes) oraz programu TeamViewer.

Podczas zajęć uczeń widzi na swoim ekranie materiały ćwiczeniowe dzięki funkcji share screen, która umożliwia wysyłanie zawartości ekranu komputera szkolnego do rozmówcy.

Informacje o komunikatorze Skype

Aby korzystać z zajęć on-line przez Skype, należy:

  1. Zainstalować komunikator Skype. Komunikator dostępny jest w wersji na Windows, jak i MacOS (komputery Apple). Program można pobrać ze strony producenta.

    Uwaga: istnieje także możliwość wykorzystania przeglądarkowej wersji Skype. Wówczas nie ma konieczności instalowania oprogramowania na komputerze. Zamiast tego wystarczy przejść na stronę web.skype.com. Wymagana jest przeglądarka Chrome.

  2. Stworzyć konto Skype
  3. Odnaleźć konto Szkoły Yes i dodać do listy kontaktów. Nazwa konta to live:szkolayes.

Jak odnaleźć konto Szkoły na Skype

By połączyć się z kontem Szkoły na Skype, należy:

  1. przejść do zakładki Kontakty (Contacts)
  2. wybrać opcję Nowy kontakt (New Contact)
  3. w wyświetlonym oknie wyszukiwarki wpisać live:szkolayes
  4. wcisnąć przycisk Dodaj (Add) po prawej stronie pozycji Szkoła Yes w liście

Proces ten widać na poniższym wideo.