Zajęcia online w Szkole Yes

Szkoła Yes organizuje zajęcia online (zdalne) przy użyciu komunikatorów Zoom, Skype (nazwa konta Skype: live:szkolayes), Microsoft Teams oraz programu TeamViewer.

Informacje o komunikatorach znaleźć można w sekcji "komunikatory" poniżej.

Podczas zajęć uczeń widzi na swoim ekranie materiały ćwiczeniowe dzięki funkcji share screen, która umożliwia wysyłanie zawartości ekranu komputera szkolnego do rozmówcy.

Zajęcia online polecamy przede wszystkim:

 • dorosłym
 • młodzieży (od piątej–szóstej klasy szkoły podstawowej)
 • ósmoklasistom i maturzystom przygotowującym się do egzaminu
 • do zajęć konwersacyjnych
 • do zajęć indywidualnych, w parach lub małych grupach

Młodsze dzieci dobrze czują się na zajęciach online, gdy są one uzupełnieniem zajęć w formie tradycyjnej, a nie jedyną formą zajęć.

Korzystanie z komunikatorów

Microsoft Teams

Zajęcia dla uczniów SP 45, 66 i 91 prowadzone są na platformie MS Teams, tak, jak zajęcia szkolne.

Aby wziąć udział w zajęciach przez MS Teams, należy podać nauczycielowi adres e-mail używany do zalogowania dziecka do platformy MS Teams do zajęć szkolnych, np jankow8456@edu.wroclaw.pl.

Po przydzieleniu przez Szkołę Yes dostępu w prawym górnym logu programu Teams pojawi się możliwość wyboru platformy: "Gmina Wrocław" – zajęcia szkolne oraz "Szkoła Yes". Należy wybrać opcję Szkoła Yes. Przy pierwszym dostępie konieczne będzie potwierdzenie chęci dołączenia do platformy Szkoły.

Proces ten widać na poniższym wideo.

Skype

Aby korzystać z zajęć online przez Skype, należy:

 1. Zainstalować komunikator Skype. Komunikator dostępny jest w wersji na Windows, jak i MacOS (komputery Apple). Program można pobrać ze strony producenta.

  Uwaga: istnieje także możliwość wykorzystania przeglądarkowej wersji Skype. Wówczas nie ma konieczności instalowania oprogramowania na komputerze. Zamiast tego wystarczy przejść na stronę web.skype.com. Wymagana jest przeglądarka Chrome.

 2. Stworzyć konto Skype
 3. Odnaleźć konto Szkoły Yes i dodać do listy kontaktów. Nazwa konta to live:szkolayes.

Jak odnaleźć konto Szkoły na Skype

By połączyć się z kontem Szkoły na Skype, należy:

 1. przejść do zakładki Kontakty (Contacts)
 2. wybrać opcję Nowy kontakt (New Contact)
 3. w wyświetlonym oknie wyszukiwarki wpisać live:szkolayes
 4. wcisnąć przycisk Dodaj (Add) po prawej stronie pozycji Szkoła Yes w liście

Proces ten widać na poniższym wideo.