Lektorzy

Zapewniamy doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Lektorzy w naszej szkole to doświadczeni nauczyciele języka obcego z tytułem magistra filologii angielskiej.


Nasi lektorzy posiadają również licencję Egzaminatora TELC.


Europejskie certyfikaty językowe TELC są egzaminami językowymi przyszłości. Reprezentują one systematyczne, przemyślane podejście do oceny kompetencji językowych - wskazują jasną strukturę programową egzaminów, której bazą jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 • Anna Kazimierczak

  mgr Filologii Angielskiej

  Lektorka z ponad 20-letnią praktyką w nauczaniu języka angielskiego, przez kilkanaście lat pracowała jako lektor w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, wcześniej w Wyższej Szkole Bankowej oraz w dawnej Szkole Podstawowej przy Szpitalu im. Babińskiego we Wrocławiu.


  Od kilkunastu lat zajmuje się nauczaniem angielskiego w ramach dodatkowych kursów w szkołach podstawowych na Biskupinie i Sępolnie. W naszej szkole prowadzi przede wszystkim zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz szkół średnich, a także kursy dla dorosłych.

 • Dorota Inglot

  mgr Filologii Angielskiej

  Mgr filologii angielskiej, autorka publikacji z zakresu metodyki nauczania, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu, ma długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą (III LO, XII LO) oraz doświadczenie akademickie (Politechnika Wrocławska).


  Od 1995 roku prowadzi Szkołę języka angielskiego w Leśnicy. Posiada uprawnienia Krajowego egzaminatora Nowej Matury.

 • Joanna Wasilewska

  mgr Filologii Angielskiej

  Wykładowca języka angielskiego na trzech czołowych uczelniach wyższych we Wrocławiu. Autorka kilku publikacji z zakresu metodyki nauczania oraz wykorzystania systemów multimedialnych w nauce języków obcych. Przygotowuje testy i materiały e-learningowe dla studentów uczelni wyższych i krajowych platform e-learningowych. Absolwentka studiów podyplomowych typu executive MBA. Prowadzi zajęcia EAP (English for Academic Purposes) z wykładowcami Politechniki Wrocławskiej. Obecnie doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Filologii Angielskiej. Temat pracy doktorskiej obejmuje metodykę nauczania&nsbp;- efektywność procesu uczenia się języka angielskiego.


  Ma 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (SP przy ul. Pautscha), wymagającą młodzieżą (XIV LO) oraz dorosłymi (Szkoła Języków Obcych GERMANICA), a także w pracy, w szkołach w Londynie. Posiada brytyjskie uprawnienia specjalizacyjne SEN (Special Educational Needs). Prowadzi zajęcia konwersacyjne z wykorzystaniem platformy Skype.

 • Grażyna Kosowska

  mgr Filologii Angielskiej

  Magister Języka Angielskiego, starszy wykładowca Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Lubi uczyć i stara się rozwijać swoje umiejętności uczestnicząc w konferencjach metodycznych. Jest członkiem IATEFL. Wypoczywa czynnie (rower, kajak, narty).

 • Barbara Lewandowska

  mgr Filologii Angielskiej

  Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, jest nauczycielem angielskiego z wieloletnią praktyką, przygotowuje indywidualnie do egzaminów Cambridge, prowadzi kursy dla dzieci młodszych i młodzieży gimnazjalnej. W swojej pracy koncentruje się na ćwiczeniach dodających uczšcym się pewności siebie i pomagających przełamać bariery w mówieniu. Mobilizuje do aktywności podczas zajęć nawet tych najbardziej opornych, pokazuje jak czerpać z nauki przyjemność.


  W naszej szkole kieruje zajęciami dla dzieci ze szkół podstawowych w Kiełczowie oraz Kamieńcu Wrocławskim, a także prowadzi grupy w szkole przy ul. Partyzantów we Wrocławiu oraz w SP nr 36 przy ul. Chopina we Wrocławiu.

 • Aleksandra Orlik

  mgr Filologii Angielskiej

  Magister Filologii Angielskiej, obecnie lektor Studium Nauki Języków Obcych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 • Urszula Romańczuk

  mgr Filologii Angielskiej

  Ma ponad 20-letni staż w zawodzie nauczyciela języka angielskiego, jest lektorem w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu.


  W naszej szkole zajmuje się przede wszystkim nauczaniem dorosłych oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz przygotowaniem do matury. Posiada uprawnienia Krajowego egzaminatora Nowej Matury oraz licencję Egzaminatora TELC.

 • Zbigniew Wróblewski

  mgr Filologii Angielskiej

  Posiada tytuł magistra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja z metodyki nauczania) i uprawnienia pedagogiczne. Pracował w III LO we Wrocławiu, gdzie przygotowywał klasy maturalne. Przez kilka lat zdobywał doświadczenie będąc lektorem i współorganizatorem Kursów Językowych w PAŁACYKU we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia w grupach dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, przygotowuje do egzaminu FCE.


  Zainteresowania: jest współtwórcą i wokalistą zespołu Kismet, pisze teksty oraz fotografuje.