Lektorzy

Zapewniamy doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Lektorzy w naszej szkole to doświadczeni nauczyciele języka obcego z tytułem magistra lub doktora filologii angielskiej.

Nasi lektorzy posiadają również uprawnienia egzaminatorów CKE (sprawdzają prace ósmoklasistów i maturalne) oraz licencje egzaminatorów TELC.


 • Anna Kazimierczak

  mgr filologii angielskiej oraz mgr filologii polskiej

  Lektorka z ponad 25-letnią praktyką w nauczaniu języka angielskiego, przez kilkanaście lat pracowała jako lektor w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, wcześniej w Wyższej Szkole Bankowej oraz w dawnej Szkole Podstawowej przy Szpitalu im. Babińskiego we Wrocławiu.

  Od kilkunastu lat zajmuje się nauczaniem angielskiego w ramach dodatkowych kursów w szkołach podstawowych na Biskupinie i Sępolnie. Specjalizuje się w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty. Oprócz nauczania zajmuje się tłumaczeniami oraz korektą i redakcją tekstów, czasopism naukowych i książek. Jest członkiem redakcji czasopisma Polskiego Towarzystwa Matematycznego Mathematica Applicanda.

 • Joanna Wasilewska

  dr filologii angielskiej

  Wykładowca języka angielskiego na trzech czołowych uczelniach wyższych we Wrocławiu. Autorka kilku publikacji z zakresu metodyki nauczania oraz wykorzystania systemów multimedialnych w nauce języków obcych. Przygotowuje testy i materiały e-learningowe dla studentów uczelni wyższych i krajowych platform e-learningowych. Absolwentka studiów podyplomowych typu executive MBA. Prowadziła zajęcia EAP (English for Academic Purposes) z wykładowcami Politechniki Wrocławskiej. Posiada tytuł naukowy doktora filologii angielskiej. Temat pracy doktorskiej obejmuje metodykę nauczania – efektywność procesu uczenia się języka angielskiego.

  Ma 25-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (SP przy ul. Pautscha), wymagającą młodzieżą (XIV LO) oraz dorosłymi (Szkoła Języków Obcych GERMANICA), a także w pracy w szkołach w Londynie. Posiada brytyjskie uprawnienia specjalizacyjne SEN (Special Educational Needs). Obecnie mieszka i pracuje w Londynie, u nas prowadzi zajęcia konwersacyjne z wykorzystaniem platformy Skype.

 • Paweł Kruk

  mgr filologii angielskiej

  tłumacz literatury anglojęzycznej

  Wieloletni lektor języka angielskiego, pracował m.in. w XI LO we Wrocławiu oraz w Studium Językow Obcych Politechniki Wrocławskiej, ceniony tłumacz literatury anglojęzycznej, w swoim dorobku ma tłumaczenia m.in. książek takich autorów jak: Tad Williams ("Smoczy tron", "Kamień rozstania"), William Wharton ("Niedobre miejsce"), George R.R. Martin ("Gra o tron"), Naomi Novik ("Nefrytowy tron"), E. Annie Proulx ("Kroniki portowe"), Ruta Sepetys ("Sól morza") i wiele innych. Znawca i wielbiciel japońskiej formy poetyckiej haiku oraz pasjonat muzyki jazzowej.

 • Urszula Romańczuk

  mgr filologii angielskiej

  Ma ponad 25-letni staż w zawodzie nauczyciela języka angielskiego, jest lektorem w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu.

  W naszej szkole zajmuje się przede wszystkim nauczaniem dorosłych oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz przygotowaniem do matury. Posiada uprawnienia egzaminatora CKE oraz licencję egzaminatora TELC.

 • Zbigniew Wróblewski

  mgr filologii angielskiej

  Posiada tytuł magistra filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja z metodyki nauczania) i uprawnienia pedagogiczne. Pracował w III LO we Wrocławiu, gdzie przygotowywał klasy maturalne. Przez kilka lat zdobywał doświadczenie będąc lektorem i współorganizatorem Kursów Językowych w PAŁACYKU we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia w grupach dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, przygotowuje do egzaminu FCE.

  Zainteresowania: jest współtwórcą i wokalistą zespołu Kismet, pisze teksty oraz fotografuje.

 • Dorota Inglot

  mgr filologii angielskiej oraz mgr filologii polskiej

  Mgr filologii angielskiej, autorka publikacji z zakresu metodyki nauczania, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu, ma długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą (III LO, XII LO) oraz doświadczenie akademickie (Politechnika Wrocławska).

  Od 1995 roku prowadzi Szkołę języka angielskiego w Leśnicy. Posiada uprawnienia egzaminatora CKE.

 • Grażyna Kosowska

  mgr filologii angielskiej

  Magister Języka Angielskiego, starszy wykładowca Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Lubi uczyć i stara się rozwijać swoje umiejętności uczestnicząc w konferencjach metodycznych. Jest członkiem IATEFL. Wypoczywa czynnie (rower, kajak, narty).

 • Barbara Lewandowska

  mgr filologii angielskiej

  Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, jest nauczycielem angielskiego z wieloletnią praktyką, przygotowuje indywidualnie do egzaminów Cambridge, prowadzi kursy dla dzieci młodszych i młodzieży gimnazjalnej. W swojej pracy koncentruje się na ćwiczeniach dodających uczącym się pewności siebie i pomagających przełamać bariery w mówieniu. Mobilizuje do aktywności podczas zajęć nawet tych najbardziej opornych, pokazuje jak czerpać z nauki przyjemność.

  W naszej szkole kieruje zajęciami dla dzieci ze szkół podstawowych w Kiełczowie oraz Kamieńcu Wrocławskim, a także prowadzi grupy w szkole przy ul. Partyzantów we Wrocławiu oraz w SP nr 36 przy ul. Chopina we Wrocławiu.

 • Aleksandra Orlik

  mgr filologii angielskiej

  Lektor Studium Nauki Języków Obcych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.