Dbamy o naszych uczniów

Zależy nam na długotrwałym kontakcie z klientem - dlatego staramy się uczyć skutecznie i solidnie.

Nie nastawiamy się na liczne grupy przypadkowo połączonych ze sobą osób, które odchodzą na inne kursy po jednym bądź dwóch semestrach nauki. Skuteczna nauka wymaga systematyczności i konsekwentnej metody, a tego nie można zapewnić zmieniając co semestr nauczycieli i podręczniki.

Po przeszło 20 latach działalności możemy się poszczycić liczną grupą klientów, którzy korzystali z naszych usług po kilka lat.

Na kursach realizujemy własny program nauczania języka i zazwyczaj korzystamy z innych podręczników niż te realizowane w szkołach, ale ponieważ większość dzieci i młodzieży ma język angielski jako przedmiot w szkole to w razie potrzeby  pomagamy w wykonaniu zadania domowego czy przygotowaniu się do klasówki lub testu zapowiedzianego w szkole.

Ambitniejszym i chętnym uczniom zapewniamy także pomoc w przygotowaniach do udziału w szkolnych konkursach i olimpiadach języka angielskiego.