Nasi lektorzy

Zapewniamy doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

Lektorzy w naszej szkole to doświadczeni nauczyciele języka obcego z tytułem magistra filologii angielskiej.

Nasi lektorzy posiadają również licencję Egzaminatora TELC.

Europejskie certyfikaty językowe TELC są egzaminami językowymi przyszłości. Reprezentują one systematyczne, przemyślane podejście do oceny kompetencji językowych - wskazują jasną strukturę programową egzaminów, której bazą jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zobacz więcej o naszych lektorach