Dla kogo prowadzimy kursy

Nauka odbywa się w różnych grupach wiekowych - dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W przypadku dzieci i młodszej młodzieży oprócz poziomu znajomości języka bierzemy też pod uwagę dokładny wiek.

Ze względu na różnice emocjonalne oraz dysproporcje w umiejętności czytania i pisania optymalne są grupy, w których różnica wieku pomiędzy dziećmi w grupie nie jest większa niż rok.