Test predyspozycji jezykowych — sprawdź czy łatwo, czy z trudem uczysz się języków obcych

Sprawdź czy jesteś uzdolniony językowo, czy masz szansę szybko i skutecznie opanować nowy język.

Language Aptitude Test to zestaw krótkich, profesjonalnie opracowanych testów do wykorzystania na komputerze.

Testy zostały przygotowane przez wydawnictwo Express Publishing w ramach unijnego programu edukacyjnego Leonardo Da Vinci Rady Europy.

Testy zdolności oceniają predyspozycje badanej osoby do nauki języków.

Pięć oddzielnych części sprawdza różne aspekty uzdolnień językowych osoby testowanej:
  1. Tzw. pamięć muzyczną (dźwiękową) czyli zdolność zapamiętywania i powtórzenia ciągu dźwięków wcześniej nieznanych
  2. Wzrokową pamięć do znaczeń wyrazów
  3. Umiejętność wychwytywania dźwięków wcześniej słyszanych w ciągu niezrozumiałych wyrazów
  4. Zdolność wychwytywania zależności między pisownią a wymową
  5. Zdolność zauważania reguł gramatycznych na podanych przykładach fikcyjnego języka

Test nie bada już nabytych umiejętności językowych.

Mogą przystąpić do niego osoby, które nigdy nie uczyły się żadnego języka obcego.

Wyniki testu pokazują jakie są szanse badanej osoby na szybką i skuteczną naukę i jakich ewentualnych trudności można się spodziewać.

Na talent językowy składa się kilka różnych typów uzdolnień.

Większość ludzi dysponuje dobrym poziomem jednych a niższym innych z nich.

Mając świadomość swoich naturalnych uzdolnień łatwiej jest zaplanować naukę, pokonać ewentualne trudności i wybrać najlepszą dla siebie metodę.

Uczący się, który rozumie dlaczego napotyka na trudności - nie popada w tak często spotykaną przy nauce języka obcego frustrację i zniechęcenie.

Przystąpienie do testu nie zobowiązuje do skorzystania z oferty kursów w naszej szkole.

Wyniki testu pomoże Ci fachowo zinterpretować lektor naszej szkoły.