Oferta kursów i szkoleń z języka angielskiego dla firm

Referencje

Szkoła Języka Angielskiego "YES" prowadzi kursy i szkolenia językowe dla firm we Wrocławiu. Do tej pory prowadziliśmy kursy między innymi dla:

 • Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. - firma farmaceutyczna
 • ARKEY Systems Polska
 • Biap
 • City Bank
 • Credin-Polska
 • GM System Sp. z o.o.
 • Igepa
 • IKS - serwis - firma informatyczna
 • Jednostka Wojskowa nr 1245 - jednostka budżetowa
 • Lukas Bank S.A.
 • Philips
 • VOLVO Polska o/Wrocław
 • Willet – firma budowlana
 • Zentiva

Oferujemy szeroki wybór kursów i szkoleń z języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Proponujemy:
 • kursy specjalistyczne takie jak np: Business English, Technical English,
 • przygotowanie do egzaminów: FCE, BEC,TELC i innych,
 • szkolenia i warsztaty językowe.

Organizujemy regularne kursy zarówno w siedzibie Państwa firmy jak również online.

Etapy szkolenia

 • Przed rozpoczęciem szkolenia - bezpłatne badanie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz analiza potrzeb szkoleniowych za pomocą wstępnego testu kwalifikacyjnego.
 • Na podstawie wyników - podział uczestników na grupy i w uzgodnieniu z Państwem ustalenie programu szkolenia dla każdej z grup.
 • Wyznaczenie stałego zespołu lektorów współpracujących z Państwa firmą.
 • Określenie różnicy między poziomem teraźniejszym a docelowym (np. celem może być zdanie wyznaczonego przez firmę egzaminu języka angielskiego) zgodnej z Państwa oczekiwaniami.
 • Regularne przeprowadzanie ankiet dotyczących satysfakcji z nauczyciela, kursu oraz wykorzystywanych materiałów.
 • Regularne monitorowanie osiągnięć poprzez przeprowadzanie testów sprawdzających umiejętności językowe. Dzięki czterostopniowemu procesowi sprawdzania postępów w nauce (po pierwszym miesiącu szkolenia, po 30, 60 i 120 godzinach) możemy dostosować program szkolenia do potrzeb i wymagań. Wyniki wszystkich testów zostaną opracowane i przedstawione w ciągu dwóch tygodni od wykonania testów.

Materiały do zajęć

Podstawowe materiały wykorzystywane przez większość grup i poziomów to: odpowiednio dobrany podręcznik, platforma e-learningowa i materiały online. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że żaden podręcznik nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich uczących się, dlatego też będzie on uzupełniany dodatkowymi materiałami przygotowywanymi przez lektora.

Prowadzimy zajęcia w oparciu o najlepsze, dostępne na rynku materiały naukowe brytyjskich wydawnictw językowych takich jak: Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Heinemann, Nelson.

W przypadku bardzo specyficznych wymagań uczestników może się zdarzyć, że dobranie odpowiedniego podręcznika jest niemożliwe. Opracujemy wtedy kurs szkolenia korzystając z materiałów własnych i fachowych publikacji.

Kwalifikacje lektorów szkoły YES

 • Nasza kadra to zespół profesjonalnych lektorów posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i biznesowego na wszystkich poziomach.
 • Wszyscy lektorzy posiadają doświadczenie akademickie (Politechnika Wrocławska, Akademia Ekonomiczna, AWF, Uniwersytet Wrocławski)
 • Lektorzy przygotowani są do nauczania języka angielskiego przy użyciu metody komunikatywnej i humanistycznej.

Koszt szkolenia

 • Cena jest zależna od ilości studentów w grupie oraz liczby zamówionych godzin.
 • Nie pobieramy opłat związanych z dojazdem lektorów do siedziby Państwa firmy, chcielibyśmy jednak, aby każda wizyta naszego lektora nie była krótsza niż 1,5 godziny (2 x 45 min)

Wykaz oferowanych usług wliczonych w cenę:

 • lekcje języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów YES
 • test wstępny i analiza potrzeb
 • raporty z postępów w nauce
 • miesięczne raporty o frekwencji uczestników szkolenia
 • regularne wizytacje zajęć w firmie
 • ocena zadowolenia z kursu, nauczyciela oraz wykorzystywanych materiałów dokonywana przez studentów