Oferta dla SP - Kiełczów oraz Kamieniec Wrocławski

Szkoła YES Kiełczów i Kamieniec Wrocławski prowadzi zajęcia dla uczniów klas 0-6 Szkoły Podstawowej w Kiełczowie oraz dla uczniów klas 0-6 i gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim.

Dzieci i młodzież uczą się w grupach 5-6 osób oraz większych 7-9 osób na terenie szkoły w godzinach:
Kiełczów od 14.00 do 16.00
Kamieniec Wrocławski od 11.00 do 16.00

Zajęcia w klasach zerowych trwają 30 minut, w klasach starszych 45 minut dwa razy w tygodniu.

Dzieci uczestniczące w zajęciach są odbierane i odprowadzane do szatni bądź świetlicy przed oraz po zajęciach.

Zajęcia prowadzi mgr Barbara Lewandowska, lektor języka angielskiego Szkoły Języka Angielskiego "YES".

Uwaga! Nieobecność ucznia na lekcji nie powoduje zmniejszenia opłaty miesięcznej za kurs.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, których rodzice oczekują regularnej i systematycznej nauki języka angielskiego w dobrym tempie. Szkoła Języka Angielskiego "YES" stwarza możliwości kontynuacji nauki w tych samych grupach z tym samym lektorem.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są:

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc w grupach.