Oferta szkoły YES dla Szkół Podstawowych nr 45, 66, 91 na rok szkolny 2019/20

Szkoła YES Biskupin-Sępolno prowadzi zajęcia dla uczniów klas 1-4 Szkół Podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Krajewskiego, Wrocław
  • Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Dembowskiego, Wrocław
  • Szkoła Podstawowa nr 91 przy ul. Sempołowskiej, Wrocław

Dzieci uczestniczące w zajęciach w szkole są odbierane i odprowadzane do szatni bądź świetlicy przed oraz po zajęciach.


Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, których rodzice oczekują regularnej i systematycznej nauki języka angielskiego, z kursowym podręcznikiem i w dobrym tempie. Szkoła Języka Angielskiego "YES" stwarza możliwości kontynuacji nauki w tych samych grupach z tym samym lektorem.

Koszt zajęć

Koszt zajęć wynosi:

  • 120 zł miesięcznie (październik - czerwiec)
  • 90 zł w styczniu oraz w lutym (ze względu na ferie zimowe)

Uwaga!

W Szkole Podstawowej nr 91 w tym roku jest bardzo ograniczona liczba miejsc w grupach, prosimy o szybkie zgłoszenia. Ze względu na reformę Szkoła dysponuje bardzo skromnymi możliwościami wynajmu sal na zajęcia dodatkowe.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • telefonicznie pod numerem: (+48) 606 286 539
  • mailowo:
  • przez formularz w zakładce "kontakt" na stronie www.szkolayes.pl