Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2021/22

Organizujemy kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Grupy 3–6 osób

Zajęcia 1 raz w tyg. 90 min

  • 160 zł miesięcznie od października do czerwca
  • 80 zł w lutym (ferie)

W parach
  • 60 min – 40 zł od osoby
Indywidualnie
  • 60 min – 65 zł.

Przygotowanie do matury

Grupa 3–6 osób
  • raz w tyg. 60 min – 90 zł miesięcznie
  • raz w tyg. 90 min – 140 zł miesięcznie
W parach
  • 60 min – 40 zł od osoby
Indywidualnie
  • 60 min – 65 zł od osoby

Konwersacje i lekcje kursowe przez Skype

  • 50 min – 55 zł
  • 60 min – 65 zł