Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2023/24

Organizujemy kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Grupy 3–6 osób

Zajęcia 1 raz w tyg. 90 min

  • 180 zł miesięcznie od października do czerwca
  • 90 zł w styczniu (ferie)

W parach
  • 60 min – 50 zł od osoby
Indywidualnie
  • 60 min – 75 zł.

Przygotowanie do matury

Grupa 3–6 osób
  • raz w tyg. 60 min – 100 zł miesięcznie
  • raz w tyg. 90 min – 180 zł miesięcznie
W parach
  • 60 min – 50 zł od osoby
Indywidualnie
  • 60 min – 80 zł od osoby

Konwersacje i lekcje kursowe przez Skype

  • 50 min – 65 zł
  • 60 min – 75 zł